Horari d’atenció de les oficines de Secretaria

Matí: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30
Tarda: de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00

ATENCIÓ Horari d’estiu d’atenció al públic del 15 de juny al 22 de juliol, i els dies 1 i 2 de setembre: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00

Contacte

Email: secretaria@inspedralbes.cat    o més còmodament omplint i enviant aquest formulari.

Preinscripció i matrícula

Carta de compromís educatiu 2022-2023

Informació sobre la preinscripció i matrícula 2022-2023 (Primera fase)

Segona fase d’admissió – Preinscripció 2022-2023

Baixes de matrícula i/o matèries

Baixa de matrícula completa del curs actual

Baixa de mòduls i/o unitats formatives (UF) de cicles formatius

Convalidacions

Sol·licitud de convalidació de mòduls i/o UF de cicles formatius

Instruccions per a la convalidació de matèries d’ESO i Batxillerat per l’alumnat que compagina els seus estudis amb estudis de música, dansa, pràctica intensiva de l’esport o llengües estrangeres a l’EOI

Certificats

Sol·licitud de certificats de nivell B2 i C1 de català

Títols
Proves

Proves GESO – Obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Proves d’accés a cicles formatius

Proves d’accés a ensenyaments artístics superiors

Beques i ajuts

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts de menjador Curs 2020-21

Ajuts de menjador Curs 2021-22

Altres documents

Full d’autorització a terceres persones

Model d’instància