SMIX

CFGM.Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

CURS 2021/22TUTOR/A
1r SMX A1 (torn de matí)Sr. Albert Casas
1r SMX A2 (torn de matí)Sr. Joan Sánchez
1r SMX A3 (torn de matí)Sra. Laia Macià
1r SMX B (torn de tarda)Sr. Cefe Yuste
2n SMX A1 (torn de matí)Sra. Teresa Gistau
2n SMX A2 (torn de matí)Sra. Emma Morales
2n SMX B (torn de tarda)Sr. Joaquim Pintado
SMIX

El professional de SMX exerceix la seva activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

En finalitzar el cicle pots treballar de:

  • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de teleassistència.
  • Operador de sistemes.

El centre disposa de dos grups de 1r i de 2n en horari de matí de 8:00 a 14:30 i d’un grup de 1r i de 2n en horari de tarda de 14:30 a 21:00 de dilluns a divendres. Normalment la ràtio per aula no supera els 15 alumnes excepte en Anglès tècnic, FOL i EIE.

Currículum 1r Sistemes Microinformàtics i Xarxes

MòdulHores/Setmana
M01Muntatge i manteniment d’equips5 hores
M02Sistemes operatius monolloc4 hores
M03Aplicacions ofimàtiques5 hores
M05Xarxes locals5 hores
M09Formació i orientació laboral3 hores
M14Programació bàsica2 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL25 hores

Currículum 2n Sistemes Microinformàtics i Xarxes

MòdulHores/Setmana
M04Sistemes operatius en xarxa5 hores
M06Seguretat informàtica5 hores
M07Serveis de xarxa6 hores
M08Aplicacions web6 hores
M10Empresa i iniciativa emprenedora2 hores
M11Anglès tècnic3 hores
M12Síntesi (99 hores durant les 4 últimes setmanes del curs)0 hores
M13Formació en centres de treball (350 hores , 4h/matí)0 hores
TUTTutoria1 hora
TOTAL28 hores

Pots trobar més informació sobre el cicle a currículum SMIX.