Subscripció butlletí setmanal

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016)
Responsable: Institut Pedralbes
Finalitat: Informar de les activitats de l’Institut
Legitimació: Exercici de la funció educativa i orientadora
Destinataris: No es fan cessions
Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit adreçat a:

Institut Pedralbes
Avinguda d’Esplugues, 36-42
08034 Barcelona

o bé mitjançant un correu electrònic dirigit a: inspedralbes@xtec.cat

Informació addicional: Més informació a la secció Avís legal, situat al peu del web www.institutpedralbes.cat